VI SØKER EN NY YOGA LÆRER

Er du interessert i å lede yoga timene her i Sandefjord helsesenter? 


Send CV til info@so-klinikken.com 

eller Ring Aurelien på 40042512

Kom i Sandefjord Helsesenter og ro deg ned med yoga.

Yoga Sandefjord Helsesenter

Vinyasa yoga

Vår yogainstruktør Silje Helene Rimstad tok en 200- timers internasjonalt godkjent yogalærerutdannelse (RYT 200) sommeren 2017. Siden har hun undervist et bredt spekter av steder, hovedsakelig grupper. Idrettslag, treningssentre, SFO, barnehage og enhet for spiseforstyrrelser på sykehus.

Spesielt av interesse er grupper med psykiske utfordringer hvor yoga ikke bare kan bidra til økt ro i hodet, men også at man blir mer bevisst på kroppen. Hodet og kroppen forenes i yoga og man lærer seg til å kjenne på og tolke kroppens signaler. I dag er mange av oss koblet av kroppen og bruker den nesten bare som et redskap. Kroppen er sjelens hus, og det er ingenting som føles bedre enn når det er god flyt i kroppen.

Vinyasa yoga er en dynamisk yogaform hvor yogastillingene kobles sammen til en flyt ved hjelp av pusten. Yogastillingene i alle ulike former for yoga er de samme, det er som regel bare tempo og tiden man er i de ulike stillingene som varierer.

Yogaen som instrueres på Sandefjord Helsesenter er ment å være med lav terskel, og er ment til å kunne forenes med andre typer behandling du finner her. Den er ment å gi deg et innblikk på innsiden av kroppen din, til å trene balansen og styrken din. Yoga er også fint å komme til hvis du ønsker å rette fokus bort fra utsiden og trekke deg inn i deg selv, til der du finner den ekte roen.

På yogamatta og gjennom meditasjon har du mulighet til å observere mønstrene dine, både fysiske og i hodet. Ved å se tankene fra utsiden og bearbeide følelser som har manifestert i den fysiske kroppen kan du komme deg ut av mønstre som tidligere kanskje har styrt deg på en negativ måte. mindfulness meditation

Yoga og andre former for terapi

Yoga og andre behandlinger som tilbys ved Sandefjord Helsesenter har som formål å bidra til heling og gi bedre helse til den som kommer.

Det er mange veier til god helse, og flere leger anerkjenner og anbefaler i dag yoga og andre alternative veier til helse.

Et felles mål for alternative metoder er kanskje å forebygge heller enn å helbrede sykdom som allerede har inntruffet. Både yoga og Sandefjord Helsesenter´s andre behandlingsmetoder kan sees på som forebyggende, opprettholdende tilbud for god helse. Kom gjerne derfor til oss regelmessig.

I yoga er deltakeren aktiv selv, og yoga har som formål å oppnå bevissthet. I andre typer behandling er kanskje deltakeren mer passiv og mottar behandling. Å gjøre selv og å være bevisst gir et realistisk forhold til egen helse.


Som i yogaen jobber flere terapeuter ved Sandefjord Helsesenter på flere plan; med energi, spiritualitet, psyke og fysikk. Mennesket er en helhet og helse strekker seg over alle aspektene ved et menneske.

Med et felles mål for øyet; bedre helse hos deg som kommer til oss, passer yoga fint ved siden av de andre tilbudene du finner ved Sandefjord Helsesenter. Ved å lytte innover til kroppens signaler kan du vurdere om du har behov for annen behandling, og går du til annen behandling kan tid på yogamatta til å jobbe med egen fysikk, spiritualitet og psyke føre deg videre på veien til helse.

Velkommen til å prøve våre ulike behandlingsformer og finne ut av hva som passer for deg! mindfulness meditation

Yoga timen. Vi søker en ny yoga lærer!

Yoga timen. Vi søker en ny yoga lærer!