Fysioterapi

Vi arbeider ut i fra en holistisk tankegang

Hvordan foregår en fysioterapeutisk behandling hos oss?

Fordi Fysioterapi dekker et veldig bredt fagområde, jobber vi med stort sett alle pasientgrupper. Det kan derfor være vanskelig å si nøyaktig hva en fysioterapeut gjør, Dette vil være forskjellig avhengig av den enkelte pasient, samt av selve fysioterapeutens tilgang til behandlingen.

Nedenunder har vi forsøkt å gi en kort beskrivelse av fysioterapi ved OS-klinikken i Sandefjord.


Kommer du med plager eller smerter i kroppen, som mange av våre pasienter gjør, vil vi alltid forsøke å finne årsaken til smertene dine. Dette er helt essensielt, da behandling av årsaken, vil være måten for deg å bli kvitt plagene. Det kan være at årsaken er tydelig. Det er også veldig sannsynlig at årsaken og dine symptomer ikke ved første øyekast har en logisk sammenheng.

For å avdekke dette er det viktig at vi har tid til å komme i dybden. Derfor setter vi alltid lengere tid av til førstegangskonsultasjon.

Selve behandlingen

Behandlingen er systematisk oppbygget, hvor vi stiller deg en rekke spørsmål om bl.a. dine symptomer, samt generelle spørsmål om deg. Vi bruker ulike tester for å synliggjøre problemområder i kroppen, både i begynnelsen og slutten av behandlingen. På denne måten ser vi fort den umiddelbare effekten av behandlingen du har fått.

Ved fysioterapi hos oss jobber vi for det meste manuelt. Det vil si at terapeuten bruker hendene. Alt etter pasientens behov, vil det nesten alltid inngå som en viktig og sentral del av behandlingen. Fordi manuell behandling har stor påvirkning på kroppens funksjoner, og fordi en erfaren behandler får utrolig mange informasjoner om kroppen din gjennom undersøkelser med hendene sine, er manuell behandling veldig effektivt til behandling av mange ulike problematikker.

Derutover vil behandlingen som oftest bli supplert med ”hjemmelekser”. Disse er basert på ulike øvelser som for eksempel kan ha til formål å styrke viktige muskler eller øke bevegeligheten.

Antall behandlinger den enkelte pasient trenger, er vanskelig å si. Dog har vi en forventning om at vi skal se en effekt av behandlingen i løpet av de første 2-3 behandlingene.

Har du spørsmål til fysioterapi, eller lurer du på om vi kan hjelpe nettopp deg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi er her for deg, og står klare til å besvare dine spørsmål.

image51

Bestill Timen din: Valg Sandefjord