Sandefjord Helsesenter 
Baby kurs 
Pedagog Stephanie Mertins 
DELFI konsept 
Kamfjordgata 28

BABY KURS etter DELFI konsept

Gøy med alle Sansene!

Om Barnas hjørne


«Barnas hjørne» skal være et sted hvor pedagoger, assistenter, foreldrene og interesserte kan utveksle ideer og innspill om fysisk aktivitet hos barna.

«Barnas hjørne» ønsker å vise fram muligheter, hvordan man kan gi barna en fysisk aktiv hverdag, både i barnehagen, SFO og hjemme. Med enkelte metoder og hverdagsmaterialer er det lettvint å få barna til å erfare seg selv, øke selvtilliten, bli tryggere på seg selv og koordinasjonen sin og få positive sosiale erfaringer.

«Barnas hjørne» er opptatt av «psykomotorikk». Psykomotoriske opplegg stimulerer barn blant annet til å bruke alle sansene sine og språkferdighetene. Gjennom aktiviteter som for eks. bevegelsehistorier blir barna inspirert til å anvende fantasien sin og utvikle språket sitt. Her finnes ikke noe feil eller riktig på hvordan materialene skal brukes eller hvordan man for eksempel klatrer opp/ned et klatrestativ. Barna blir oppmuntret til å finne sine egne veier og løsninger! Det ønskes at barna skal styrke selvfølelsen sin!

Alle barn har et naturlig behov for å være i bevegelse og det er de voksne sin oppgave å legge tilrette for dette behovet. Vi setter impulser for at barna synes at det er gøy å være i fysisk aktivitet!


Denne kurs vi tilbyr, er der for å hjelpe deg gjennom alle disse etapene. Babykurs er etter DELFI Konsept. Leder på den kurs er Barnpedagog Stephanie Mertins. 


Kurs og tider hos Sandefjord Helsesenter for DELFI konsept

Babys første leveår er utrolig spennende og magisk! På DELFI har foreldrene mulighet til å treffe andre nybakte foreldrene og utveksle seg rundt alt som en er opptatt med i akkurat denne tiden! Her kan vi snakke om amming, bæremetoder, utveksle oppskrifter for barnets første hjemmelagede grøt, observere barna når de går fra å ligge til å ta sine første skritt og mye, mye mer!


kurs helt inntil 27 Mars 2020!


OG flere kurs kommer! plus Barn YOGA!


Bestil timen med Stephanie: 40 48 73 59